logotyp rosendals resor

Betalningsvillkor

Bokning -och betalningsvillkor

1. BOKNING


1.1 NÄR BLIR BOKNINGEN BINDANDE?

Bokningen blir bindande så snart du får ett bekräftelsemail att din bokning är registrerad.


1.2 AVBESTÄLL BOKNING

Om du avbeställer en resa för sent kommer du att få betala en viss procent av det totala priset. Detta beror på att kostnaden ska kunna täckas upp för förlorad inkomst. Avbeställning av en resa bör ske så snart som möjligt om du får förhinder. Priser på anmälningsavgiften skiftar beroende på totalpris. På varje resesida finner du hur mycket anmälningsavgiften avser. Du betalar anmälningsavgiften via skickad faktura på e-post/post. Anmälningsavgiften återbetalas inte. I övrigt om inget annat anges se tabell nedan:

Efter 120 dagar före arrangemang: 40% av det totala priset

Efter 90 dagar – 60 dagar innan: 60% av det totala priset

Efter 60 dagar till 30 dagar innan: 90% av det totala priset

Efter 30 dagar till 0 dagar innan: 100% av det totala priset

Avbeställningskostnaden per person är alltid som lägst anmälningsavgiften.

Observera att anmälningsavgiften inte återbetalas.


1.3 INSTÄLLD RESA

Vid inställd resa betalas bokningens kostnad tillbaka till 100%, däremot ersätts inte inköp som har gjorts för denna specifika resa. Detta gäller även köpta resebiljetter. Du har själv ansvar för att lägga till avbeställningsskydd på din resebiljett.


2. BETALNING

2.1 NÄR SKA JAG BETALA?

När du bokar en resa med fast pris måste du alltid betala en anmälningsavgift. Priser på anmälningsavgiften skiftar beroende på totalpris. På varje resesida finner du hur mycket anmälningsavgiften avser. Du betalar anmälningsavgiften via skickad faktura på e-post/post. Om du bokar en gruppresa med fast pris skickas slutfakturan ut cirka 5 månader innan resans startdatum. Du har efter detta 14 dagar på dig att betala hela slutsumman, om inget annat anges.

Om du bokar en resa med fast pris med avresa inom 5 månader så faktureras totalbeloppet för omgående betalning

Om du bokar en resa på egen hand eller en resa på förfrågan för egen grupp faktureras hela resans pris när ni som kund accepterat orderbekräftelsen, denna faktura skall betalas omgående för att priser och resan skall kunna garanteras.


2.2 HUR SKA JAG BETALA?

All betalning sker via faktura som skickas till dig digitalt/ eller på post, var därför noggrann och fyll i en riktig och fungerade e-postadress samt postadress vid bokning.


2.4 PRISÄNDRINGAR

Prisändringar kan ske vid ändring av exempelvis transport- eller boendekostnader. Vi förbehåller mig rätten att höja priset på kursen/resan om den påverkas av externa kostnadshöjningar. Detta kommer att meddelas innan slutbetalning sker.


3. TRANSPORT

3.1 All transport till och från destination bokas och ansvaras av dig som köpare. Detta gäller även avbeställningsskydd (Av- och ombokningstrygghet).


3.2 FÅ HJÄLP MED BOKNING AV FLYGBILJETT

Kontakta oss för hjälp av bokning av biljett om inte biljetten ingår


4. HÄLSA

4.1 Du som resenär ansvarar själv att du är vid god kondition och hälsa vid resan. Även att du har vaccinerat dig mot sjukdomar i det land som du ska resa till.


4.2 DIN SÄKERHET

Då resorna görs i områden med vilda djur (stora som små), tar vi på Rosendals Resor inget ansvar för eventuella skador på personer eller saker som uppstår under resan. Mjejane och andra områden kräver att man avsäger sig rätten till att kräva ersättning eller skadestånd om något inträffar.

Det är därför viktigt att ni ser över er försäkring innan resa så den täcker allt. Vi ser allvarligt på säkerheten och kommer att ha genomgång med er vid ankomst med regler att tänka på.

Det skall dock tilläggas att skador p.g.a. av djur är väldigt sällsynta


5. ANSVAR

5.1 VÅRT ANSVAR

Ni ska få en bekräftelse vid er bokning.

Handlingar och övriga uppgifter levereras i god tid.

Att tjänster ni köper av oss stämmer med beskrivningen.

Ni kommer att informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.


5.2 BEGRÄNSNINGAR AV VÅRT ANSVAR

Vid safari kan vi aldrig garantera att du kommer att få se djur på nära håll, eller att vi kommer att se det specifika djuret/fågeln.

Vilda djur är som sagt vilda, vi kan varken bryta deras rörelsemönster eller beteende.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa, eller dagar, av dessa anledningar:

Sjukdom

Storm eller annat väder som är en fara för dig eller gruppen

Krig eller oroligheter i landet (Mäts via UD:s rekommendationer).

Naturkatastrofer

Strejk

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Annan anledning som vi inte kan påverka (extern påverkan).

Vi har inget ansvar i kundens köpta resebiljett, tider eller förseningar.

Resan får inte tillräckligt många bokningar(om inte resan har garanterad avgång).

Teckna därför ett avbeställningsskydd på eventuella resebiljetter.


5.3 DITT ANSVAR (KUND)

Du som kund ansvarar för din egen utrustning och kringprodukter på en resa. Du har också ansvar för att komma i tid till olika insamlingsplatser och hålltider för frukost, lunch m.m. Vi ansvarar inte ekonomiskt för eventuella skador som kan uppkomma på kamera, objektiv eller fotorelaterad utrustning. Detta gäller också övrigt som du har med dig på resan, som kläder, ryggsäck, vandringsstavar och så vidare. Detta ska täckas av ditt eget försäkringsbolag.

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Du har även ansvar för att den flygbokning du gör överensstämmer med resans upplägg.

Du har själv ansvar för att boka avbeställningsskydd, kontrollera om detta ingår i er hemförsäkring annars så kan ni boka avbeställningsskydd på erv.se